Política de privacitat

Organització Empresarial Catalana de la Formació, és propietaria d´aquesta APP, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Les seves dades personals s’utilitzaran per a les següents finalitats:

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web;

– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari;

– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari

– Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat i,

– Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o polítia de cookies.

– Es podrán realitzarar anàlisi de perfils i d’usabilitat. Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@catformació.

D’acord amb la LSSICE, Organització Empresarial Catalana de la Formació no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol•licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel•lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites llevat per obligació legal o requeriment judicial.

Organització Empresarial Catalana de la Formació es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.